تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر در اعتراض به نرخ طرح ترافیک

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۷:۰۰
تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر در اعتراض به نرخ طرح ترافیک
استانداری تهران به نحوه اجرای طرح ترافیک در صورت ایجاد مشکل برای شهروندان اعتبار طرح ترافیک سال 96 تا اواخر اردیبهشت امسال تمدید می‌شود تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر...
تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر در اعتراض به نرخ طرح ترافیک
هستیم تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر در اعتراض به نرخ طرح ترافیک محسن هاشمی؛ گزینه اصلح شهرداری تهران کاوه مدنی عجیب آمد، شگفت رفت! قدرداني رئيس كميته ملي المپيك از...
96 تا اواخر اردیبهشت امسال تمدید می‌شود تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر تهران/ اعتراض به نرخ‌های طرح ترافیک شروط اختصاص سهمیه طرح ترافیک به خبرنگاران اعلام شد 12...
امروز تعدادی از رانندگان آژانس به اعتراض در خصوص طرح ترافیک جدید مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و معتقدند که نرخ‌های طرح ترافیک جدید باید تغییر کند.
اردیبهشت امسال تمدید می‌شود تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر تهران/ اعتراض به نرخ‌های طرح ترافیک شروط اختصاص سهمیه طرح ترافیک به خبرنگاران اعلام شد ورود سازمان بازرسی به...
ایجاد مشکل برای شهروندان اعتبار طرح ترافیک سال 96 تا اواخر اردیبهشت امسال تمدید می‌شود تجمع رانندگان آژانس مقابل شورای شهر تهران/ اعتراض به نرخ‌های طرح ترافیک شروط اختصاص...

خوش آمدید

بستن