درخواست ستاره تیم ملی کشتی ایران از رهبر انقلاب: منتظر دستور و پاسخ خردمندانه شما هستیم ما هم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم اما کشورهای مسلمان متحد ما هستند امیدواریم رسول خادم تنهای مان نگذارد کمیل

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۲۷
درخواست ستاره تیم ملی کشتی ایران از رهبر انقلاب: منتظر دستور و پاسخ خردمندانه شما هستیم ما هم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم اما کشورهای مسلمان متحد ما هستند امیدواریم رسول خادم تنهای مان نگذارد کمیل
13 бер. 2018 - 54 хвدرخواست ستاره تیم ملی کشتی ایران از رهبر انقلاب: منتظر دستور و پاسخ خردمندانهشما هستیم/ما هم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم اما ...
11 бер. 2018درخواست ستاره تیم ملی کشتی ایران از رهبر انقلاب: منتظر دستور و پاسخ خردمندانهشما هستیم/ما هم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم اما ...
سیاسی خلق ترکمن شروع شد. وزیر کشور : . اجتماع. وزیران. عرب. ۲۴ میلیون نفر میتوانند در. برای. رفراندوم رأی بدهند. یهودیان ایران به جمهوری اسلامی رای میدهند. سادات ..... کسی. اعتراض به رهبری جبهه ملی ایران. اشغال سفارت مصر. در تهران پایان یافت. عنوان. اعلامین. رهبری کنونی. م ملی ایران نین. خ یز حمله کرد. ما قصد داریم نیروهای . ک رد.
29 груд. 2016 - 2 хвدرخواست ستاره تیم ملی کشتی ایران از رهبر انقلاب: منتظر دستور و پاسخ خردمندانهشما هستیم/ما هم اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم اما ...

خوش آمدید

بستن