کیست هموراژیک در تخمدان چپ چیست

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۵۵
کیست هموراژیک در تخمدان چپ چیست
ميليمتر و در تخمدان چپ يك كيست هموراژيك در ابعاد 26*28 ميليمتر با سپتاي ظريف وجود دارد.ميخواستم بدانم مشكلم چيست و به چه دارويي نياز دارم؟ و آيا اين كيست با دارو و بدون نياز...
که من دارای کیست به ابعاد 26*37 و تخمدان راست 31*49 و تخمدان چپ نرمال و کیست هموراژیک بوده و مایع آزاد مختصر در بن بست دوگلاس دیده شده . سوال اول؟ درمان کیست به چه صورت است؟...
کنار اسم مخاطب در ایمو چیست   ویدا   با سلام اکومیومترهتروژن بوده و کانونهای اکوژن همراه shadowigمنتشره مطرح ادنیومیوزیس مشهودنددر تخمدان چپ کیست حاوی سپتوم های طریف مطرح...
تخمدان چپ کیست حاوی سپتوم های طریف مطرح کننده کیست هموراژیک به قطر23@33mmمشهود است یعنی چه ایا عمل جراحی نیازه - خندوانه - شبکه نسیم   عوارض قرض چاقی مگاویت ومگارنج چیست -...
توجه به این که یک بار سابقه کیست هموراژیک داشتم در روز ۱۶ به سونو گرافی رفتم که جواب این بود در تخمدان چپ یک کیست هموراژیک به ابعاد ۲۴*۱۸ مشاهده می شود ، حال سوال من این است که...
کیست تخمدان چیست درمان گیاهی کیست تخمدان حکیم تهرانی درمان گیاهی کیست تخمدان در بارداری درمان گیاهی کیست تخمدان در زنان درمان گیاهی کیست تخمدان فولیکولی درمان گیاهی کیست تخمدان
  ویدا - خندوانه - شبکه نسیم   با سلام اکومیومترهتروژن بوده و کانونهای اکوژن همراه shadowigمنتشره مطرح ادنیومیوزیس مشهودنددر تخمدان چپ کیست حاوی سپتوم های طریف مطرح کننده کیست

خوش آمدید

بستن