به‌ یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۲۲
به‌ یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن
به یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن... وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تحت عنوان «به یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن»، یاد و خاطره مرحوم داریوش شایگان را…
یادداشت عباس آخوندی برای داریوش شایگان: به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن
وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن» برای داریوش شایگان نوشت:
یادداشت عباس آخوندی برای داریوش شایگان: به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن
شایگان ایرانی و حکیمِ فرزانه‌ی بود که ایران را با دامن گشوده می‌دید و هویت را در میان جمع و در دادوستد با دیگران جستجو می‌کرد. وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «به‌یاد شا...

خوش آمدید

بستن