بوک وب

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

به یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن... وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تحت عنوان «به یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن»، یاد و خاطره مرحوم داریوش شایگان را…

امضای 13 سند و یادداشت تفاهم همکاری تهران و عشق‌آباد (عکس)

یادداشت عباس آخوندی برای داریوش شایگان: به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن

یادداشت عباس آخوندی برای شایگان

وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن» برای داریوش شایگان نوشت:

ملی پوشان الجزایر با محرز در انتظار ایران

یادداشت عباس آخوندی برای داریوش شایگان: به‌یاد شایگان، ایرانی گشوده‌دامن

یادداشت عباس آخوندی برای شایگان

شایگان ایرانی و حکیمِ فرزانه‌ی بود که ایران را با دامن گشوده می‌دید و هویت را در میان جمع و در دادوستد با دیگران جستجو می‌کرد. وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی با عنوان «به‌یاد شا...

منبع: بوک وب

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com