راز فریاد و ناسزاگویی دولتمردان اینجاست

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۴۹
راز فریاد و ناسزاگویی دولتمردان اینجاست
راز فریاد و ناسزاگویی دولتمردان اینجاست
راز فریاد و ناسزاگویی دولتمردان اینجاست آقای جهانگیری روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پرنکرد! ذوالنور:رفع حصر مشروط به عذرخواهی یا محاکمه است...
16 اسفند 10:46 chevron_left رجانیوز راز فریاد و ناسزاگویی دولتمردان اینجاست 16 اسفند 09:49 chevron_left خبرگزاری آنا حسین شمسیان* راز فریاد و...
راز فریاد و ناسزاگویی دولتمردان اینجاست آقای جهانگیری روح برجام باک هواپیمای ظریف را هم پرنکرد! ذوالنور:رفع حصر مشروط...

خوش آمدید

بستن