بوک وب

ونزوئلا تحریم‌های جدید آمریکا را جنایت علیه بشریت خواند

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۳۶:۴۷
ونزوئلا تحریم‌های جدید آمریکا را جنایت علیه بشریت خواند
20 مارس 2018 ... وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه ای تحریمهای جدید آمریکا علیه این کشور را جنایت علیه بشریت خواند.
20 مارس 2018 ... وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه ای تحریم های جدید آمریکا علیه کاراکاس را محکوم کرد و آن را مصداق جنایت علیه بشری.
20 مارس 2018 ... وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه ای تحریم های جدید آمریکا علیه کاراکاس را محکوم کرد و آن را مصداق جنایت علیه بشری.
20 مارس 2018 ... وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیهای تحریمهای جدید آمریکا علیه کاراکاس را محکوم کرد و آن را مصداق جنایت علیه بشریت خواند.
بوک وب

نامحدود جایزه بگیر،امتحانش مجانیه